Další služby

KURZY
Příprava k získání zbrojního průkazu (nepravidelně, na dotaz)
Počítačová gramotnost (nepravidelně, na dotaz)
Další lektorská a přednášková činnost (např. lesní pedagogika, vzdělávání v lesním hospodářství, a další)

WEB
Návrh a vytvoření
Správa/administrace

reference WEB:
Dřevěné požeráky
Teichmönche aus dem Holz
Půjčovna Kamenice nad Lipou

Ostatní služby poskytuji v zaměstnaneckém poměru u VÚLHM
web VÚLHM
moje odborné zaměření u VÚLHM
můj ORCIDSCOPUS a Research gate profil