lpn

Lesnické práce Novotný

Jedná se o provedení ořezu dřevin, ošetřování dřevin, vazby korun nebo provedení rizikového kácení.
Při větších zakázkách uvedeného typu nebo při lesnických činnostech různého rozsahu spolupracuji s dalšími lidmi sdruženými pod názvem “Lesnické práce Novotný”, čímž se škála nabízených činností a služeb, které pro vás můžeme zajistit značně rozšiřuje.

Reference – Péče o stromy, lesnické práce

  • Rizikové kácení Jihlava – odstranění koruny proschlé lípy s pokročilou hnilobou v části koruny (listopad 2012).
  • Rizikové kácení Rynárec – odstranění smrku, který se po uhnití kořenů opřel o střechu chaty (duben 2011).
  • Rizikové kácení Horní Cerekev – snížení korun rozložitých lip, odstranění usychajících a mechanicky poškozených větví
  • Zdravotní řez a vazba jírovce Rozkoš u Humpolce – odstranění nemocných, usychajících a suchých větví, vazba koruny
  • a další řez, ošetření nebo kácení dřevin v rizikovém režimu (Stranná, Nová ves u Kamenice n. Lipou, Pikolom, Dobřichovice, Těmice, Staré Ransko, Úštěk, Rynárec, Včelnička a další lokality)