Lesnické práce

Lesnické práce Novotný

Parta lidí sdružených pod názvem “Lesnické práce Novotný”, nabízí již od roku 2009:
– provedení péče o dřeviny (ořez dřevin, ošetřování dřevin, vazby korun stromů, provedení rizikového kácení)
– provedení lesnických prací (prořezávky, probírky, mýtní těžba, přibližování dřeva, zajištění odvozu a prodeje dřeva, výroba palivového dřeva, stavba oplocenek, zalesňování). 

Pro obě skupiny prací máme k dispozici potřebné vybavení i dlouholeté zkušenosti získané a ověřené nejen v knihách, příručkách nebo kurzech, ale především v terénu.
Pracujeme převážně na území okresu Pelhřimov a v navazujících katastrech. V případě potřeby jsme schopni zajistit práce i mimo tento region.

Reference – Péče o stromy, lesnické práce

Stavba oplocenek 2020

Rizikové kácení Pelhřimov – kácení usychající jedle ojíněné uprostřed okrasné zahrady (září 2021)

Rizikové kácení Božejov – odstranění přestárlé třešně stísněné mezi domem, garáží a plotem (březen 2021)

Rizikové kácení Rynárec – odstranění starých poškozených dubů (poškození kmene, hniloba kmene atd.) u obytných a hospodářských budov (březen 2020 a březen 2021)

Rizikové kácení Stranná – odstranění dvou smrků ve dvoře (říjen 2019)

Rizikové kácení Stranná – odstranění silně nakloněného smrku u domu ve Stranné (červenec 2019)

Rizikové kácení Těmice – odstranění rozložitého kaštanu na zahradě u hospodářské budovy (březen 2015)

Rizikové kácení Jihlava – odstranění koruny proschlé lípy s pokročilou hnilobou v části koruny (listopad 2012).

Rizikové kácení Rynárec – odstranění smrku, který se po uhnití kořenů opřel o střechu chaty (duben 2011).

  • Rizikové kácení Horní Cerekev – snížení korun rozložitých lip, odstranění usychajících a mechanicky poškozených větví
  • Zdravotní řez a vazba jírovce Rozkoš u Humpolce – odstranění nemocných, usychajících a suchých větví, vazba koruny
  • a další řez, ošetření nebo kácení dřevin v rizikovém režimu (Stranná, Nová ves u Kamenice n. Lipou, Pikolom, Dobřichovice, Těmice, Staré Ransko, Úštěk, Rynárec, Včelnička a další lokality)
  • Lesnické činnosti prováděné pro soukromé, obecní, církevní i státní lesy, od prořezávek až po těžbu dřeva, vč. stavby oplocenek a zalesňování nebo zajištění odvozu a prodeje dřeva.